Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας

Αρμοδιότητες του Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας είναι:

  • Σίτιση
  • Στέγαση
  • Υγειονομική Περίθαλψη
  • Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα
  • Ξένη Γλώσσα

Πληροφορίες: Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών

Ισόγειο Νέου Κτηρίου
τηλ. 210 920 11 41 - 210 920 1641 - 210 920 1642

Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης

Η Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης σας καλωσορίζει στο νέο ιστότοπο.

Απευθύνεται στα μέλη της κοινότητας του Παντείου Πανεπιστημίου.

Η ολοκλήρωσή του θα γίνει σταδιακά και το  περιεχόμενό του  θα ενημερώνεται τακτικά. 

Στόχος του είναι να  να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για τους χρήστες ώστε να μπορούν γρήγορα και με ευκολία να βρουν τις πληροφορίες που χρειάζονται.   

Βιβλιοθήκη

Σκοπός της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Παντείου Πανεπιστημίου είναι η κάλυψη, η υποστήριξη και η προώθηση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων της ακαδημαϊκής κοινότητας του Παντείου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων, και η διεύρυνση των ακαδημαϊκών στόχων και του κοινωνικού ρόλου του Παντείου Πανεπιστημίου.  

Για αυτόν το σκοπό η Βιβλιοθήκη έχει αυτοματοποιήσει πλήρως τις λειτουργίες της και αναπτύσσει τις έντυπες καθώς και τις ηλεκτρονικές και ψηφιακές συλλογές της, μαζί με αρκετές διαδικτυακές υπηρεσίες και εφαρμογές. Παράλληλα συμμετέχει σε εθνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα συνεργασίας με σκοπό την καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πληροφοριακών πόρων.

Η Βιβλιοθήκη στεγάζεται στο κεντρικό, νεοκλασικό κτίριο του Πανεπιστημίου σε τέσσερα επίπεδα συνολικής έκτασης 1.900 τ.μ. Η συλλογή της, που καλύπτει το ευρύ επιστημονικό πεδίο των κοινωνικο-πολιτικών επιστημών, είναι ανοικτής πρόσβασης, δηλ. οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν μόνοι τους το υλικό στα ράφια.

Όλα τα μέλη του Παντείου Πανεπιστημίου έχουν δικαίωμα χρήσης των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης αφού προμηθευτούν την κάρτα Βιβλιοθήκης. Οι συλλογές ανοικτής πρόσβασης και οι χώροι ανάγνωσης της Βιβλιοθήκης είναι διαθέσιμοι και σε εξωτερικούς χρήστες, οι οποίοι μπορούν να αναζητήσουν υλικό και να μελετήσουν στο αναγνωστήριο. 

Δραστηριότητες του Τμήματος

Συνέδρια - Ημερίδες - Σεμινάρια

​Δημοσιεύσεις – Βιβλία Μελών ΔΕΠ

Προσκεκλημένες Ομιλίες

Εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Ψυχολογίας

 

Επικοινωνία - Contact

Λεωφόρος Συγγρού 136 - 17671 Αθήνα

136, Syngrou Av., Athens 17671, Greece 

Ώρες υποδοχής Γραμματείας- Admission hours:

Τρίτη 10:00 - 13:00   -   Thursday 10:00-13:00

Email: psych@panteion.gr