Έκδοση Ακαδημαϊκής Ταυτότητας / Φοιτητικού Εισιτηρίου 

Μετά την Εγγραφή σας και την χορήγηση των Κωδικών Πρόσβασης, μπορείτε να προχωρήσετε σε ηλεκτρονική αίτηση για την έκδοση της ακαδημαϊκής ταυτότητας, (ανακατεύθυνση στην Ιστοσελίδα ΥΠΕΘ)    η οποία ισχύει για όσα έτη υφίσταται η φοιτητική ιδιότητα και καλύπτει πολλαπλές χρήσεις, πέραν του φοιτητικού εισιτηρίου (πάσο). Στην περίπτωση που ο φοιτητής είναι δικαιούχος φοιτητικού εισιτηρίου, στην ακαδημαϊκή ταυτότητα θα αναγράφεται η ακριβής περίοδος ισχύος του δικαιώματος φοιτητικού εισιτηρίου, ενώ σε διαφορετική περίπτωση η κάρτα θα επέχει θέση απλής ταυτότητας.

Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής της ακαδημαϊκής ταυτότητας, η αίτηση επανεκτύπωσης θα γίνεται μόνο από την Γραμματεία του Τμήματος, αφού υποβληθεί η σχετική επίσημη βεβαίωση απώλειας από Δημόσια Αρχή. 

Εφόσον διακοπεί ή απολεσθεί η φοιτητική ιδιότητα, ο φοιτητής υποχρεούται να παραδώσει την ταυτότητα στην Γραμματεία, η οποία οφείλει να δηλώσει στο ηλεκτρονικό σύστημα την ακύρωσή της και να προχωρήσει σε καταστροφή της, έτσι ώστε να μην είναι πλέον αξιοποιήσιμη.

(δείτε αναλυτικές πληροφορίες στο αρχείο PDF)

Δραστηριότητες του Τμήματος

Συνέδρια - Ημερίδες - Σεμινάρια

​Δημοσιεύσεις – Βιβλία Μελών ΔΕΠ

Προσκεκλημένες Ομιλίες

Εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Ψυχολογίας

 

Επικοινωνία - Contact

Λεωφόρος Συγγρού 136 - 17671 Αθήνα

136, Syngrou Av., Athens 17671, Greece 

Ώρες υποδοχής Γραμματείας- Admission hours:

Τρίτη 10:00 - 13:00   -   Thuesday 10:00-13:00

Email: psych@panteion.gr