Αίτηση Ορκωμοσίας

Αιτήσεις ορκωμοσίας Προπτυχιακών Σπουδών

Οι φοιτητές/τριες που ολοκλήρωσαν τις προϋποθέσεις για τη λήψη πτυχίου στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2021 μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις ορκωμοσίας μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Γραμματεία δια ζώσης κάθε Τρίτη 10.00-13.00 από 2/11 έως 30/11Αιτήσεις ηλεκτρονικά δεν θα γίνονται δεκτές.

Με την υποβολή της Αίτησης για Ορκωμοσία, απαιτείται να καταθέσετε επίσης: 

  1. Βεβαίωση Παράδοσης Υλικού  από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου
  2. Αντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας

  3. Αίτηση εξαίρεσης βαθμολογίας (εάν έχετε κάποια μάθημα προς εξαίρεση βαθμολογίας)

  4.  Ακαδημαϊκή Ταυτότητα/πάσο,  σε περίπτωση που το έχετε χάσει, δήλωση απώλειας/κλοπής απο αστυνομικό τμήμα. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του πτυχίου, είναι βαθμός στη ξένη γλώσσα

 

Πραγματοποιούνται 3 Ορκωμοσίες τον χρόνο, μία μετά από κάθε εξεταστική περίοδο. Το πότε, εξαρτάται και από την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων. 
Οκτώβριο / Ιανουάριο-Φεβρουάριο / Μάϊο-Ιούνιο

Δεδομένου ότι ως ημερομηνία ανακήρυξης θεωρείται η ημερομηνία εξέτασης του τελευταίου απαιτούμενου για τη λήψη πτυχίου μαθήματος, η υποβολή της αίτησης πρέπει να γίνεται ΑΦΟΥ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ η ηλεκτρονική καταχώρηση της βαθμολογίας, όλων των μαθημάτων στα οποία έχετε εξετασθεί, κάθε Τρίτη 10.00-13.00.

Καταθέτοντας την αίτηση ορκωμοσίας, θεωρείται ότι Δηλώνετε Υπεύθυνα ότι, εν γνώση σας, έχει ολοκληρωθεί η καταχώρηση και μπορεί να προχωρήσει άμεσα η διαδικασία της ανακήρυξης. Εάν ολοκληρωθεί η ανακήρυξη πτυχιούχου, δεν μπορεί να γίνει καμία αλλαγή.

Μπορείτε να επιλέξετε μέχρι τρία (3) Επιλογής Μαθήματα, επιπλέον του απαιτούμενου συνολικού αριθμού μαθημάτων και επιπλέον των ελαχίστων ορίων της κάθε Θεματικής Ενότητας, των οποίων η βαθμολογία δε θα συνυπολογισθεί στον τελικό βαθμό πτυχίου
Η αίτηση εξαίρεσης κατατίθεται με την αίτηση ορκωμοσίας.

Με την υποβολή της Αίτησης για Ορκωμοσία, απαιτείται να καταθέσετε επίσης: 

  1. Βεβαίωση Παράδοσης Υλικού  από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου
  2. Αντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας

  3. Αίτηση εξαίρεσης βαθμολογίας (εάν έχετε κάποια μάθημα προς εξαίρεση βαθμολογίας)

  4.  Ακαδημαϊκή Ταυτότητα/πάσο,  σε περίπτωση που το έχετε χάσει, δήλωση απώλειας/κλοπής απο αστυνομικό τμήμα. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του πτυχίου, είναι βαθμός στη ξένη γλώσσα


Απαραίτητα Έγγραφα (PDF


 

Δραστηριότητες του Τμήματος

Συνέδρια - Ημερίδες - Σεμινάρια

​Δημοσιεύσεις – Βιβλία Μελών ΔΕΠ

Προσκεκλημένες Ομιλίες

Εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Ψυχολογίας

 

Επικοινωνία - Contact

Λεωφόρος Συγγρού 136 - 17671 Αθήνα

136, Syngrou Av., Athens 17671, Greece 

Ώρες υποδοχής Γραμματείας- Admission hours:

Τρίτη 10:00 - 13:00   -   Thursday 10:00-13:00

Email: psych@panteion.gr