Μεταδιδακτορική Έρευνα

v  Για την ενίσχυση του ερευνητικού έργου, το τμήμα Ψυχολογίας μπορεί να αναθέσει τη διεξαγωγή μεταδιδακτορικής έρευνας σε μεταδιδακτορικούς ερευνητές. Η μεταδιδακτορική έρευνα θα πρέπει να είναι μια πρωτότυπη ερευνητική συμβολή στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος Ψυχολογίας ή σε συγγενή πεδία. Η θέση του μεταδιδακτορικού ερευνητή είναι άμισθη, χωρίς δίδακτρα και ανεξάρτητη από τους φορείς χρηματοδότησης του ερευνητή. Ο μεταδιδακτορικός ερευνητής μπορεί να χρηματοδοτείται από το Τμήμα για μέρος ή το σύνολο της χρονικής διάρκειας της έρευνάς του, εφόσον αυτή αποτελεί τμήμα ερευνητικού προγράμματος.

v  Η μεταδιδακτορική έρευνα δεν οδηγεί σε πιστοποιητικό ή τίτλο σπουδών. Το διδακτορικό δίπλωμα είναι ο ανώτατος τίτλος σπουδών που χορηγεί ένα πανεπιστήμιο. Η μεταδιδακτορική έρευνα αφορά την παραγωγή ερευνητικού έργου από νέους διδάκτορες που αναζητούν συνεργασία με το Τμήμα και υπαγωγή τους σε ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα (academic affiliation).


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας

Αίτηση

Δραστηριότητες του Τμήματος

Συνέδρια - Ημερίδες - Σεμινάρια

​Δημοσιεύσεις – Βιβλία Μελών ΔΕΠ

Προσκεκλημένες Ομιλίες

Εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Ψυχολογίας

 

Επικοινωνία - Contact

Λεωφόρος Συγγρού 136 - 17671 Αθήνα

136, Syngrou Av., Athens 17671, Greece 

Ώρες υποδοχής Γραμματείας- Admission hours:

Τρίτη 10:00 - 13:00   -   Thursday 10:00-13:00

Email: psych@panteion.gr