Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Το Τμήμα Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου ανακοινώνει την οργάνωση και λειτουργία από το Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, σύμφωνα με το ΦΕΚ υπ' αριθ. 2626/Τεύχος Δεύτερο/5 Ιουλίου 2018

"Ψυχολογία" ["Master's of Science (M.Sc) in Psychology"]  - Η επόμενη προκήρυξη προγραμματίζεται για το ακαδ.έτος 2020-2021.

 

"Κοινωνική Ψυχολογία των Συγκρούσεων" ["Master's of Science in Social Psychology of Conflicts"] - Προκήρυξη

 

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών, ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

 

Εκδοθείσες Μεμβράνες, όλων των Προγραμμάτων  

 

Δραστηριότητες του Τμήματος

Συνέδρια - Ημερίδες - Σεμινάρια

​Δημοσιεύσεις – Βιβλία Μελών ΔΕΠ

Προσκεκλημένες Ομιλίες

Εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Ψυχολογίας

 

Επικοινωνία - Contact

Λεωφόρος Συγγρού 136 - 17671 Αθήνα

136, Syngrou Av., Athens 17671, Greece 

Ώρες υποδοχής Γραμματείας- Admission hours:

Τρίτη 10:00 - 13:00   -   Thuesday 10:00-13:00

Email: psych@panteion.gr