Εξεταστέα Ύλη Χειμερινού Εξαμήνου

Η περιγραφή της εξεταστέας ύλη όλων των μαθημάτων του κου Κορδούτη, ορισμένα από τα υποχρεωτικά αναγνώσματα καθώς και πληροφορίες για τον τρόπο μελέτης και εξέτασης βρίσκονται στον ιστότοπο www.kordoutis.gr
 
 1. Κοινωνιολογία της Υγείας (6216)
 2. Κοινωνιολογία του Σώματος (6229)
 3. Κοινωνική Μνήμη (6282) Αλλαγή στις 14/1/2019
 4. Φροντιστήριο στην Εισαγωγή στην Αναπτυξιακή Ψυχολογία: Νοητική Ανάπτυξη (6239)
 5. Θεωρίες Προσωπικότητας και Κλινική Ψυχολογία (6119)
 6. Ψυχομετρία Ι (6123)
 7. Ψυχολογία της Υγείας ΙΙ (6135)
 8. Μέθοδοι Έρευνας στην Κλινική Ψυχολογία (6148)
 9. Ανάλυση της Συμπεριφοράς Ι (6257)
 10. Ψυχοπαθολογία του Ενήλικα (6286)
 11. Κύριες Ψυχοθεραπευτικές Προσεγγίσεις: Τεκμηρίωση Αποτελεσματικότητας (6290)
 12. Συγγραφή Επιστημονικών κειμένων: Κανόνες, δυνατότητες, περιορισμοί (6314)
 13. Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχιατρική και Κοινοτική Ψυχολογία (6323)
 14. Κοινωνική Επιρροή Ι (6053)
 15. Στατιστική Ι: Εισαγωγή στις Μεθόδους της Μονομεταβλητής Ανάλυσης (6005)
 16. Εισαγωγή στην Αναπτυξιακή Ψυχολογία: Νοητική  Ανάπτυξη (6006)
 17. Εισαγωγή στην Κοινωνική Έρευνα Ι (6043)
 18. Κυβερνοψυχολογία Ι : Εγώ, ο Εαυτός μου και ο Άλλος στο Ψηφιακό Περιβάλλον (6263)
 19. Εισαγωγή στην Αναπτυξιακή Ψυχολογία: Κοινωνική Ανάπτυξη και Ανάπτυξη της Προσωπικότητας (6312)
 20. Κοινωνιολογία της Εργασίας (6169)
 21. Πολιτισμός και Ελεύθερος Χρόνος (6121)

 

Δραστηριότητες του Τμήματος

Συνέδρια - Ημερίδες - Σεμινάρια

​Δημοσιεύσεις – Βιβλία Μελών ΔΕΠ

Προσκεκλημένες Ομιλίες

Εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Ψυχολογίας

 

Επικοινωνία - Contact

Λεωφόρος Συγγρού 136 - 17671 Αθήνα

136, Syngrou Av., Athens 17671, Greece 

Ώρες υποδοχής Γραμματείας- Admission hours:

Τρίτη 10:00 - 13:00   -   Thuesday 10:00-13:00

Email: psych@panteion.gr