Διδακτικά Συγγράμματα

 


Ιδιαίτερη Προσοχή!!!!! Η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων για την επιλογή διδακτικών συγγραμμάτων από τους δικαιούχους φοιτητές θα ξεκινήσει την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020 και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την Κυριακή 26 Απριλίου 2020. Διευκρινίζεται ότι δεν δύναται να υπάρξει παρέκκλιση από την εν λόγω προθεσμία από τα Α.Ε.Ι. και τις Α.Ε.Α., συνεπώς η ως άνω καταληκτική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων είναι υποχρεωτική.

Σύμφωνα με την εκδοθείσα εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (https://eudoxus.gr/files/Egkiklios_Dianomi_Earinou_2019-20.pdf), οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ξεκινήσουν με τη νέα διαδικασία την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020 και θα ολοκληρωθούν την Κυριακή 26 Απριλίου 2020. Επισημαίνεται ότι μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας *δεν* θα είναι δυνατό να υποβληθεί καμία νέα δήλωση ή να τροποποιηθεί κάποια ήδη υποβληθείσα.
Στη δήλωσή τους οι φοιτητές, θα πρέπει να συμπληρώσουν όλα τα απαιτούμενα πεδία της "Υποχρεωτικής Δήλωσης Διεύθυνσης" για την κατ' οίκον παράδοση των συγγραμμάτων που θα επιλέξουν.
Η κατ'οίκον παράδοση των δηλωθέντων συγγραμμάτων από τους εκδοτικούς οίκους, θα ξεκινήσει την Δευτέρα 27 Απριλίου 2020 και θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020.


Στους φοιτητές χορηγούνται δωρεάν διδακτικά Συγγράμματα, καθώς και σημειώσεις και φάκελοι, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. 

Σε κάθε εξάμηνο φοίτησης και για κάθε μάθημα που επιλέγετε να δηλώσετε, καλείστε να προχωρήσετε και στην  Επιλογή των Συγγραμμάτων (ανακατεύθυνση στην Ιστοσελίδα Εύδοξος)   

Το σύνολο των συγγραμμάτων που δικαιούστε να παραλάβετε καθ' όλη τη διάρκεια της φοίτησης σας είναι 46, όσα και ο ελάχιστος αριθμός μαθημάτων για τη λήψη του πτυχίου σας. Το πώς θα διαχειριστείτε αυτόν τον αριθμό αποτελεί δική σας ευθύνη

Η επιλογή των συγγραμμάτων είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη και εάν δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται από το Πρόγραμμα Εύδοξος χάνετε το δικαίωμα στα συγγράμματα του ακαδ. έτους.

Σε κάθε εξάμηνο υπάρχει συγκεκριμένος μέγιστος αριθμός συγγραμμάτων που μπορείτε να επιλέξετε, ο οποίος αναγράφεται στις παραμέτρους δηλώσεων. 

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Μεγάλη Προσοχή!!!

Τα συγγράμματα που επιλέγετε κάθε φορά, πρέπει να αντιστοιχούν απόλυτα με τα μαθήματα, που θα δηλώσετε ανά εξάμηνο, αλλιώς θα κληθείτε να επιστρέψετε τα βιβλία καθώς γίνεται διασταύρωση μεταξύ των μαθημάτων που δηλώνονται και των συγγραμμάτων που επιλέγονται.


 

Δραστηριότητες του Τμήματος

Συνέδρια - Ημερίδες - Σεμινάρια

​Δημοσιεύσεις – Βιβλία Μελών ΔΕΠ

Προσκεκλημένες Ομιλίες

Εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Ψυχολογίας

 

Επικοινωνία - Contact

Λεωφόρος Συγγρού 136 - 17671 Αθήνα

136, Syngrou Av., Athens 17671, Greece 

Ώρες υποδοχής Γραμματείας- Admission hours:

Τρίτη 10:00 - 13:00   -   Thursday 10:00-13:00

Email: psych@panteion.gr