Νέα του Τμήματος

 


ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ

Λόγω της τρέχουσας κατάστασης, μπορείτε να κάνετε ηλεκτρονική αίτηση στέλνοντας 

  1. Τη Βεβαίωση Παράδοσης Υλικού που μπορείτε να ζητήσετε από τη Βιβλιοθήκη
  2. Συμπληρωμένη από τα "ΕΝΤΥΠΑ" την Αίτηση Ορκωμοσίας και την Αίτηση Εξαίρεσης Βαθμολογίας
  3. Αντίγραφο της αστυνομικής σας ταυτότητας

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα σας σταλεί Βεβαίωση Περάτωσης, Απλή και με Αναλυτική Βαθμολογία, και θα αναμένονται ανακοινώσεις για τον τρόπο και τον χρόνο παραλαβής των πτυχίων σας. 


Δείτε την ανακοίνωση για την εξ αποστάσεως διδασκαλία των μαθημάτων


Σύμφωνα με Απόφαση Πρυτάνεως, η Γραμματεία λειτουργεί με προσωπικό ασφαλείας με περιορισμένες ώρες φυσικής παρουσίας 2 φορές εβδομαδιαίως για διεκπεραίωση υποθέσεων που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν εξ αποστάσεως.
Η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται ηλεκτρονικά και κατ’ εξαίρεση για επείγουσες περιπτώσεις κάθε Τρίτη 10.00-13.00 με φυσική παρουσία και κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού.

 Ενεργοποίηση Ηλεκτρονικού Λογαριασμού (Υποχρεωτικό για όλους τους παλαιούς φοιτητές)

Όλοι οι φοιτητές του Πανεπιστημίου θα πρέπει να ενεργοποιήσετε τους Ηλεκτρονικούς Λογαριασμούς σας, προκειμένου να έχετε πρόσβαση στις διάφορες ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Για να προχωρήσετε στη διαδικασία αυτή, θα χρησιμοποιήσετε τους κωδικούς που ήδη έχετε στη διάθεσή σας. 

 

 

 

 

 

 

Δραστηριότητες του Τμήματος

Συνέδρια - Ημερίδες - Σεμινάρια

​Δημοσιεύσεις – Βιβλία Μελών ΔΕΠ

Προσκεκλημένες Ομιλίες

Εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Ψυχολογίας

 

Επικοινωνία - Contact

Λεωφόρος Συγγρού 136 - 17671 Αθήνα

136, Syngrou Av., Athens 17671, Greece 

Ώρες υποδοχής Γραμματείας- Admission hours:

Τρίτη 10:00 - 13:00   -   Thursday 10:00-13:00

Email: psych@panteion.gr