Νέα του Τμήματος

 


Η Γραμματεία του Τμήματος θα απαντά κάθε Τρίτη 11:00 με 13:00 και κάθε Πέμπτη 11:00 με 13:00 στα ακόλουθα τηλέφωνα για εξυπηρέτηση κοινού: 2109201057, 1421, 1422
Επίσης ότι θα απαντά σε αιτήματα και ερωτήματα στα email: 
1) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (για προπτυχιακά και ζητήματα γενικής συνέλευσης)
2) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (μεταπτυχιακά και διδακτορικά)
Για βεβαιώσεις και αναλυτικές βαθμολογίες να απευθύνονται στο ΚΕΦΟΙ

Καλούνται οι 4ετείς φοιτητές/φοιτήτριες του Τμήματος οι οποίοι ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν ΠΑ κατά το εαρινό εξάμηνο, να συμμετάσχουν σε διαδικτυακή ενημερωτική συνάντηση τη Δευτέρα 14/12 και ώρα 6:30μμ. Θέμα της συνάντησης θα είναι η τρέχουσα κατάσταση με την πρακτική άσκηση εαρινού εξαμήνου.

Το σχετικό link, μέσω της πλατφόρμας Teams, είναι το ακόλουθο: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a10152681431649489da68c7886dbb5d2%40thread.tacv2/1602941498347?context=%7b%22Tid%22%3a%2203eb17fa-57e4-4135-a655-c46a52a5e21f%22%2c%22Oid%22%3a%224dca4a9a-9881-4fbf-b8ab-faa6e8cafdc6%22%7d


ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ


Παροχή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mail) στους προπτυχιακούς φοιτητές¨ 

https://panteion.gr/el/nea/2016-06-25-13-04-46/2016-06-25-13-04-45/1378-mail 


 Δείτε τον τρόπο εξυπηρέτησής σας από τη Βιβλιοθήκη


Η Συνέλευση του Τμήματος, στη συνεδρίαση της 06-05-2020 λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικράτησαν το προηγούμενο διάστημα, αποφάσισε ομόφωνα την παράταση του χρόνου διαγραφής των υποψηφίων διδακτόρων οι οποίοι έχουν υπερβεί την ανώτατη διάρκεια εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, και υποχρεούνταν στην ολοκλήρωσή της εντός διετίας από τη δημοσίευση του Κανονισμού, μέχρι τις 31/12/2020


 ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ

Λόγω της τρέχουσας κατάστασης, μπορείτε να κάνετε ηλεκτρονική αίτηση στέλνοντας 

  1. Τη Βεβαίωση Παράδοσης Υλικού που μπορείτε να ζητήσετε από τη Βιβλιοθήκη
  2. Συμπληρωμένη από τα "ΕΝΤΥΠΑ" την Αίτηση Ορκωμοσίας και την Αίτηση Εξαίρεσης Βαθμολογίας
  3. Αντίγραφο της αστυνομικής σας ταυτότητας

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα σας σταλεί Βεβαίωση Περάτωσης, Απλή και με Αναλυτική Βαθμολογία, και θα αναμένονται ανακοινώσεις για τον τρόπο και τον χρόνο παραλαβής των πτυχίων σας. 


Δείτε την ανακοίνωση για την εξ αποστάσεως διδασκαλία των μαθημάτων


Η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται ηλεκτρονικά και κατ’ εξαίρεση για επείγουσες περιπτώσεις κάθε Τρίτη 10.00-13.00 με φυσική παρουσία και κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού.

 Ενεργοποίηση Ηλεκτρονικού Λογαριασμού (Υποχρεωτικό για όλους τους παλαιούς φοιτητές)

Όλοι οι φοιτητές του Πανεπιστημίου θα πρέπει να ενεργοποιήσετε τους Ηλεκτρονικούς Λογαριασμούς σας, προκειμένου να έχετε πρόσβαση στις διάφορες ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Για να προχωρήσετε στη διαδικασία αυτή, θα χρησιμοποιήσετε τους κωδικούς που ήδη έχετε στη διάθεσή σας.  

Δραστηριότητες του Τμήματος

Συνέδρια - Ημερίδες - Σεμινάρια

​Δημοσιεύσεις – Βιβλία Μελών ΔΕΠ

Προσκεκλημένες Ομιλίες

Εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Ψυχολογίας

 

Επικοινωνία - Contact

Λεωφόρος Συγγρού 136 - 17671 Αθήνα

136, Syngrou Av., Athens 17671, Greece 

Ώρες υποδοχής Γραμματείας- Admission hours:

Τρίτη 10:00 - 13:00   -   Thursday 10:00-13:00

Email: psych@panteion.gr