Πληροφορίες  εγγραφής 

Το Πάντειο με μια ματιά

Εγγραφή στο Τμήμα Ψυχολογίας

Θα υπάρχουν συνεχείς ανακοινώσεις


Καλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές να ακολουθήσουν τις επισυναπτόμενες οδηγίες προκειμένου να ΕΚΔΟΣΟΥΝ ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ τους κωδικούς που είναι απαραίτητοι για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.


Καλούνται οι επιτυχόντες μετεγγραφής ακαδ.έτους 2018-2019 να προσέλθουν για την εγγραφή τους στη Γραμματεία του Τμήματος, μέχρι και την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018, και ώρες 09.00-13.00

με την επιφύλαξη του ελέγχου των δικαιολογητικών, που οι επιτυχόντες δεσμεύτηκαν στην αιτησή τους να προσκομίσουν προκειμένου να ελεγχθούν στα ΑΕΙ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της με αρ. 158978/Ζ1/27-9-2016 (ΦΕΚ 3153 Β΄) Υ.Α. και στο άρθρο 4 της με αρ. 52596/Ζ1/27-03-2017 Υ.Α.(ΦΕΚ 1241 Β΄) (Εγκύκλιος Υπουργείου)

Προσκομίζοντας επίσης :

  1. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
  2. Φωτοτυπία του Απολυτηρίου
  3. Πιστοποιητικό Διαγραφής από το προηγούμενο Τμήμα Φοίτησης

 

Το Τμήμα Ψυχολογίας στα Κοινωνικά Δίκτυα - The Social Media of Psychology Dept.

  

like us on Facebook!

+1 on Google+

follow us on Twitter!

LinkedIn: Connect with us!

Δραστηριότητες του Τμήματος

Συνέδρια - Ημερίδες - Σεμινάρια

​Δημοσιεύσεις – Βιβλία Μελών ΔΕΠ

Προσκεκλημένες Ομιλίες

Εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Ψυχολογίας

 

Επικοινωνία - Contact

Λεωφόρος Συγγρού 136 - 17671 Αθήνα

136, Syngrou Av., Athens 17671, Greece 

Ώρες υποδοχής Γραμματείας- Admission hours:

Τρίτη 10:00 - 13:00   -   Thuesday 10:00-13:00

Email: psych@panteion.gr