Επαγγελματικές προοπτικές - Στόχοι

Η Ψυχολογική Επιστήμη έχει ένα ευρύ πεδίο εφαρμογών τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.  Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου έχουν το δικαίωμα να λάβουν Άδεια Άσκησης του Επαγγέλματος κατόπιν αιτήσεώς τους στις οικείες Νομαρχίες. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος κατοχυρώνει το δικαιούχο στη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος του Γενικού Ψυχολόγου ο οποίος απασχολείται στους τομείς της Παιδείας, Πρόνοιας, Υγείας, Απονομής Δικαιοσύνης, Επικοινωνίας, καθώς και σε φορείς της Πολιτικής και Οικονομικής ζωής της χώρας. Ωστόσο, πρέπει να διευκρινισθεί ότι για την απόκτηση της ειδικότητας στους κλάδους της Ψυχολογίας η μεταπτυχιακή εκπαίδευση είναι απαραίτητη.

Στο Τμήμα Ψυχολογίας του Παντείου, όπου πραγματοποιείται υποχρεωτική Πρακτική Άσκηση, εκτός από τις Προπτυχιακές Σπουδές λειτουργεί και δωρεάν Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

 

Στόχοι του τμήματος Ψυχολογίας 

  • Η άρτια θεωρητική κατάρτιση των φοιτητών στους βασικούς κλάδους της Ψυχολογικής Επιστήμης (Πειραματική, Γνωστική, Κοινωνική, Αναπτυξιακή, Κλινική Ψυχολογία και Νευροεπιστήμες),

  • Η εξοικείωση και η άσκηση των φοιτητών στους βασικούς κανόνες και μεθόδους επιστημονικής έρευνας για την καταγραφή, κατανόηση και ερμηνεία της ανθρώπινης συμπεριφο­ράς

  • Η περαιτέρω ανάπτυξη και προώθηση της Ψυχολογικής Επιστήμης ως μίας εκ των Επιστημών του Ανθρώπου και της Κοινωνίας.

Δραστηριότητες του Τμήματος

Συνέδρια - Ημερίδες - Σεμινάρια

​Δημοσιεύσεις – Βιβλία Μελών ΔΕΠ

Προσκεκλημένες Ομιλίες

Εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Ψυχολογίας

 

Επικοινωνία - Contact

Λεωφόρος Συγγρού 136 - 17671 Αθήνα

136, Syngrou Av., Athens 17671, Greece 

Ώρες υποδοχής Γραμματείας- Admission hours:

Τρίτη 10:00 - 13:00   -   Thursday 10:00-13:00

Email: psych@panteion.gr