Ε.ΔΙ.Π.

Ευθυμιόπουλος Αχιλλέας

Ε.ΔΙ.Π.

Ευθυμιόπουλος Αχιλλέας

Email: efthimiopoulos@hotmail.com

Ε.ΔΙ.Π.

Θεοδοσάκης Δημήτριος

Ε.ΔΙ.Π.

Θεοδοσάκης Δημήτριος

Email: d.theodosakis@panteion.gr
Phone: +30 2109201702

Ε.ΔΙ.Π.

Μπράϊλας Αλέξιος

Ε.ΔΙ.Π.

Μπράϊλας Αλέξιος

Email: abrailas@panteion.gr
Phone: +30 2109201701

Ε.ΔΙ.Π.

Μωραΐτου Δέσποινα

Ε.ΔΙ.Π.

Μωραΐτου Δέσποινα

Email: dmoraitou@hotmail.com
Phone: +30 2109201802

Ε.ΔΙ.Π.

Ντοροπούλου Μαρία

Ε.ΔΙ.Π.

Ντοροπούλου Μαρία

Email: mdoropoulou@panteion.gr
Phone: +30 2109201708

Δραστηριότητες του Τμήματος

Συνέδρια - Ημερίδες - Σεμινάρια

​Δημοσιεύσεις – Βιβλία Μελών ΔΕΠ

Προσκεκλημένες Ομιλίες

Εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Ψυχολογίας

 

Επικοινωνία - Contact

Λεωφόρος Συγγρού 136 - 17671 Αθήνα

136, Syngrou Av., Athens 17671, Greece 

Ώρες υποδοχής Γραμματείας- Admission hours:

Τρίτη 10:00 - 13:00   -   Thursday 10:00-13:00

Email: psych@panteion.gr